DROGI KLIENCIE,

Informujemy, że dnia 5 stycznia 2017 roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o uzupełnienie koncesji w zgodzie z nowymi przepisami z zakresu obrotu paliwami ciekłymi. Obowiązek taki ciąży na każdym przedsiębiorcy sprzedającym paliwa i należy go spełnić do 16 stycznia 2017 roku. Niespełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z brakiem możliwości sprzedaży paliw.

 

 OFERTA

Nasza oferta obejmuje zaopatrzenie w paliwa płynne typu:

- oleje napędowe

- oleje opałowe

Dla naszych klientów oferujemy zbiorniki do przechowywania oraz tankowania paliwa.

Nasi stali klienci mogą liczyć na naszą pomoc techniczną oraz prawną w ramach nabywanego produktu.