W związku z wejściem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zawiadamiamy, że od 18 kwietnia 2017 roku mogą wystąpić chwilowe/przejściowe opóźnienia w dostawach paliw. Wynikać one będą bezpośrednio z czasu potrzebnego na wprowadzenie oraz przystosowanie się do nowych wymogów związanych z wyżej wymienioną ustawą. 


 

 

Nasza oferta obejmuje zaopatrzenie w paliwa płynne typu:

- oleje napędowe

- oleje opałowe

Dla naszych klientów oferujemy zbiorniki do przechowywania oraz tankowania paliwa.

Nasi stali klienci mogą liczyć na naszą pomoc techniczną oraz prawną w ramach nabywanego produktu.